ad banner

Vilkår og betingelser

Forbrukslån lav inntekt - Dagenspenger.no

Låntakeren godtar samlingen, behandlingen (ettersom dette begrepet er definert i henhold til gjeldende personvernlovgivning i Filippinene og andre jurisdiksjoner, da det samme kan endres, revideres eller suppleres fra tid til annen, bruk, lagring, oppdatering, og opplysninger fra banken om all informasjon (hentet fra hvilken som helst kilde) knyttet til Låntageren eller noen av sine kontoer hos Banken, med det formål eller i forhold til Lånet, eller kredittinntekt nå eller i det følgende utvidet til Låntakeren av banken, eller eventuelle produkt- eller tjenestetilbud fra banken, eller eventuelle andre tilstedeværende eller fremtidige transaksjoner / avtaler / avtaler / kontoer som Låntakeren kan ha med eller benytte fra banken, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og relaterte interesser Låntakeren godtar bankens overføring / deling / offentliggjøring / kommunikasjon til en av følgende (og i sin tur innsamling, behandling, bruk, lagring, oppdatering og avsløring) av slik informasjon, og for t Hans formål, Låntakeren fraskriver seg uttrykkelig sine rettigheter i henhold til gjeldende lover.